Zorg sluit niet aan

Zorg sluit niet aan: Probleemjongeren loopt na 18de risico zwerfjongere te worden

Sommige jongeren die in aanraking zijn gekomen met een vorm van jeugdzorg of -bescherming, komen in nog grotere problemen als ze 18 jaar worden. Dat stelt de Haagse jeugdombudsman Bert van Alphen in zijn onderzoeksrapport ‘knelpunten aansluiting 18-/18+’. De jongeren vallen tussen wal en schip omdat jeugdzorg ophoudt en volwassenenzorg niet goed aansluit. Een deel daarvan ‘loopt een verhoogd risico om zwerfjongere te worden’.

Dat de jeugdzorg niet goed aansluit op volwassenenzorg is een bekend probleem. In het rapport staat dat van jongeren, ouders en professionals uit het jeugdveld signalen komen dat een aantal jongeren in de problemen komt bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar.

Een aantal van die jongeren is klaar om zonder hulp door te gaan of over te stappen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Die hulp is vaak goedkoper, maar de jongere moet dan zijn verhaal helemaal opnieuw doen en een vertrouwensband opbouwen. Dat wordt als niet goed ervaren.

Thuiswonen

Ook ziet de jeugdombudsman, op basis van een onderzoek bij zorgaanbieders, dat het ‘niet altijd goed is als 18-jarige jongeren weer thuis moeten gaan wonen’. ‘Zeker als de hulp niet wordt afgebouwd en de ouders in de tussentijd geen hulp hebben gehad.’

Van Alphen stelt onder meer voor om de jeugdhulp te laten doorlopen totdat de jongere 23 jaar oud is. Ook adviseert hij om de ‘pleegvergoeding’ voor pleegouders door te laten lopen totdat de jongere 23 is. Jongeren die dat willen, kunnen dan ook na zijn of haar 18de in het pleeggezin blijven wonen.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!