Hey hey hey!! De integratie gaat beginnen!!

Ja en nou is het menens. De Ombudsvrouw (LOL!) van de Volkskrant (LOL!) past het Stijlboek (LOLOL!) dat oudmediale redactiekoelies (LOL!) raadplegen om hun moraal te synchroniseren aan. De Streepjesnederlander maakt nu echt zijn opwachting in de kolommen van de GoedVolkbode. Voortaan heten mensen Marokkaans-Nederlands, Turks-Nederlands, etcetera. De Ombudsvrouw lult zich in haar argumentatie voor deze ingreep echter pijnlijk klem:

Natuurlijk bestaat het risico dat andere termen op den duur ook negatieve associaties oproepen, maar dat is geen reden om gedateerde en uitsluitende taal te laten voortbestaan.

Ten eerste: ALLE termen voor met name Marokkanen en Turken gaan ‘op den duur negatieve associaties oproepen’ zo lang deze groepen zo een grote steen des aanstoots vormen. Alle goedwillenden van Turkse of Marokkaanse afkomst ten spijt, zo lang deze groepen segregeren, radicaliseren, dreigen, straatterreur plegen en crimineler zijn, zullen zij slecht bekend staan, ook al noem je ze glitter-elfjes. Over een paar jaar kunnen we de inmiddels ook ‘stigmatiserend’ geworden streepjesnederlander weer gaan vervangen door andere engenewspeak, als de ondergrond rot blijft, zal vernis immers niet beklijven.
Ten tweede, uitsluitende taal? Is de Ombudsvrouw blind voor het feit dat, alweer, met name Turken en Marokkanen zichzelf uitsluiten? Erdogan is MIJN president, zegt de streepjesturk die Ebru verklikt en mij bedreigt. MIJN koning is op bezoek, juicht de streepjesmarokkaan als Mohammed VI in Amsterdam is. Streepjesnederlanders hebben verenigingen vanuit het land van herkomst, houden vast aan taal en tradities uit het land van herkomst, leven in zelf opgezette parallelle samenlevingen, gaan naar moskeeën die betaald en bestuurd worden vanuit het land van herkomst, en de Ombudsvrouw vindt dat de táál gedateerd en uitsluitend is.

Right.

Het zal mij verder worst wezen hoe de Volkskrant allochtonen wil omschrijven, het is ieder weldenkend mens meer dan duidelijk dat bepaalde allochtonen zich afkeren van de Nederlandse samenleving en weigeren te integreren. Strikt genomen heeft de Ombudsvrouw gelijk, het zijn Nederlanders, alleen de meesten spugen hier zelf op. En de aanpassing moet weer van een Nederlandse krant komen. De exercitie met de streepjesnederlanders en de aanpassing van het Stijlboek (gniffel) toont dan ook vooral de zelfoverschatting van de krant aan. Alsof het relevant is, jongens, komop nou.
De grote onwil van de segregeer-allochtoon (kijk, ook een Streepjesnederlander!) verhullen achter verbaal siersmeedwerk, het is bijna respectloos om mensen die dat zelf niet eens willen, aldus toch het Nederlanderschap aan te smeren. En het is laf, de bekende en o zo gevaarlijke appeasement-duivel lacht in zijn vuistje om de streepjesnederlander. Kijk de media eens door taalkundige hoepeltjes springen! Hoe pluiziger de taal, hoe kouder en harder de realiteit erbij afsteekt.
Feit blijft dat deze twee enige ECHTE streepjesnederlanders dit weekend weer het hoofdonderwerp zijn bij Opsporing Verzocht. Daar verandert het Stijlboek van de Volkskrant niets aan. BRONNNNNNN

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!