Paniek bij de moslims.

Moslims in paniek

Moslims hebben lang hun hoofd in het zand kunnen stoppen. Door de opkomst en het succes van IS (islamitische staat) in Irak en Syrie schudt hun zelfbeeld nu op haar grondvesten.

IS bedient zich van strategieën zoals Mohammed zelf die praktiseerde en ook vaststelde voor zijn volgelingen om islam succesvol te kunnen verspreiden. Die strategie is tweeledig: het vriendelijk uitnodigen tot islam (dawah) of  het met geweld en intimidatie onderwerpen aan islam (“kleine” jihad).

Veel moslims wisten dit wel, maar zij groeiden meestal op in een enigszins lauwe islamitische omgeving. Het brute gezicht van de gewelddadige veroveringszucht van islam bleef op veilige afstand of werd afgedaan als bijvoorbeeld een rechtvaardige strijd tegen westers imperialisme.

Islam was in veel landen van herkomst ook in een slaapstand terechtgekomen. De shariawetgeving werd niet, of maar deels toegepast. Terwijl deze wetgeving in feite het geraamte van islam als organisatie is. Islam was dus in een zeer verwaterde vorm aanwezig in veel landen waar moslims in het Westen vandaan kwamen. Binnen islam is al 100 jaar een beweging zichtbaar naar herstel van de oude waarden. Ik zal hier niet dieper op in gaan, van belang is dat deze ontwikkeling nu in volle bloei is en de islamitische wereld weer terugvoert naar islam zoals ze is.

Deze ontwikkeling is veel moslims kennelijk ontgaan. U zult verbijsterd zijn als u een moslim deze simpele vraag stelt: ” gaf Mohammed ooit opdracht tot moord”. U kunt er van uit gaan dat velen de vraag ontkennend beantwoorden.  Geconfronteerd met koranteksten waarin de vraag met “ja” beantwoord wordt brengt hen steevast in verwarring of in het defensief. De antwoorden zullen varieren van “dat was in oorlogstijd” of “jij kunt de koran niet begrijpen als niet moslim”. Terwijl het hier om harde feiten gaat.

En nu, door de opkomst van IS, raken moslims in paniek. IS is niet islamitisch, is het verweer. Dat is een misvatting: IS volgt tamelijk nauwgezet de strategie die Mohammed predikt. IS is islam in haar pure vorm en dat is ook zoals Mohammed dat oplegde aan zijn volgelingen. Kennelijk menen veel moslims dat de lauwe islam zoals zij die altijd gekend hebben de echte islam is. Niet alleen hun gebrek aan kennis over islam speelt hierin een rol. Veel moslims citeren stukjes korantekst met een vredelievende boodschap. Ze menen hiermee te bewijzen dat islam een vredelievende religie is. Wat ze meestal niet weten is dat binnen islam de regel is dat als teksten elkaar tegenspreken, de oudste teksten ongeldig worden. Dit heet abrogatie. En laten de latere koranteksten nu inderdaad niet vredelievend, maar oorlogszuchtig, imperialistisch en medogenloos zijn. Mohammed als wrede legeraanvoerder is dan ook de ware Mohammed. Daarmee is ook de verklaring gegeven voor het gedrag van IS.

U begrijpt nu de verwarring en paniek onder moslims. De gedachte dat IS juist wel islamitisch is verdragen moslims vaak niet. Dat geldt uiteraard niet voor alle moslims. Velen weten dat iS de ware islam praktiseert en steunen dat ook. Het zijn vooral culturele of lauwe moslims en ook veel ex moslims die niet uit de voeten kunnen met het islamitisch karakter van IS. Deze paniek uit zich in complottheorieen over Israel en de VS door moslims waarvan we tot voor kort dachten dat ze rationeel en verwesterd waren. Of door islamcritici de schuld te geven.

Ik heb medelijden met deze “moslims”. Ze worden nu geconfronteerd met de harde en onaangename werkelijkheid van hun religie. Echter: waar media, politici en goedbedoelende islamgoedpraters ver meegaan met de bewering van de panikerende moslims over de kern en aard van islam en IS lijkt mij dat een onjuiste benadering. Door de situatie zo te benaderen versterkt men moslims in het ontkennen van de aard van islam.

Wie nuchter nadenkt zal beseffen dat het tijd is om de werkelijkheid onder ogen te zien. En dat deze mensen niet gebaat zijn bij goedpraten en sussen. Zij zijn gebaat bij eerlijke, feitelijke beeldvorming over islam. Het zal het gehele Westen ten goede komen.

Bron: fenixx.org

4 thoughts on “Paniek bij de moslims.”

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!