Krijg de rambam maar Hagenezen!

Jan met de pet kan de rambam krijgen in het Den Haag van Jozias van Aartsen

Stad kan niet nog meer vluchtelingen aan

De stad van vrede en recht staat onder druk, en niet zo’n beetje ook. Het ‘warme welkom’-beleid voor vluchtelingen van Den Haag kost ons miljoenen euro’s. Vluchtelingen krijgen eigen huizen, eigen taalbuddy’s en informatie in de moedertaal. Het kan niet op. Het Haagse stadsbestuur gedraagt zich als Sinterklaas 2.0. Hoewel, dat klopt niet helemaal. Sint en Piet nemen immers voor iederéén cadeautjes mee. Burgemeester Van Aartsen en zijn collega’s spelen alleen voor Sinterklaas voor vluchtelingen. Jan met de pet kan de rambam krijgen in de stad achter de duinen.

 

Den Haag heeft véél problemen

Hoe is het beleid van Van Aartsen & Co te rijmen met de enorme grootstedelijke problematiek waar wij in de Hofstad mee te kampen hebben? De schouders van de stad zijn overbelast. Laat ik een greep doen uit de problemen waar Den Haag mee te kampen heeft: er zijn ruim 45.000 werklozen. Bijna één op de vier kinderengroeit op in armoede. We hebben de armste wijk van Nederland en de ongezondste. Er leven naar schatting90.000 laaggeletterden in de stad. De veiligheid en leefbaarheid staan onder druk, onder andere door jihadi’s en oplopende etnische spanningen. De wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn erg lang; in Duindorp neemt het aanbod betaalbare woningen razendsnel af.

Criminaliteit en werkloosheid onder vluchtelingen

Ik kan nog wel even doorgaan met alle onderwerpen die de volle aandacht verdienen. Maar laat ik nog wat cijfers geven. Uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid blijkt dat werkloosheid en criminaliteit een grote rol spelen bij vluchtelingen. Het onderzoek laat zien dat 75 procent van de vluchtelingen vijf jaar na aankomst nog geen betaalde baan heeft en dat 65 procent zelfs na 15 jaar nog geen betaalde baan heeft.

Juichen bij meer nieuwkomers

Kortom, het is ronduit bizar dat het stadsbestuur én een groot deel van de gemeenteraad staan te juichen bij meer nieuwkomers. Des te meer omdat de opvang van vluchtelingen geen onderdeel is geweest van de gemeenteraadsverkiezingen van twee jaar geleden, er geen coalitieakkoord over is gesloten en de inwoners van Den Haag er zich nooit over hebben kunnen uitspreken. Het College en de gemeenteraad wilden niet aan een raadgevend referendum zoals door Groep de Mos voorgesteld, terwijl dat een uitstekend middel was geweest om de inwoners van de stad te laten meebeslissen over de (on)wenselijkheid van de vluchtelingenopvang.

Het negeren van Jan met de pet is een strategie die bij de volgende verkiezingen over een kleine twee jaar totaal verkeerd uit zal pakken voor collegepartijen D66, VVD, PvdA, HSP en CDA. Reken maar.

Bron: tpo

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!