Extra geld voor inburgering

Het kabinet trekt circa 200 miljoen euro extra uit om de inburgering van vluchtelingen in Nederland te bevorderen. Het geld is afkomstig van meevallers op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken.

Vanmiddag zal het kabinet de plannen hiertoe officieel uit de doeken doen, tijdens een persconferentie over een akkoord dat Rijk, provincies en gemeenten met elkaar sluiten. Naast de 200 miljoen wordt er op de begroting flink met geld uit andere potjes geschoven, waardoor het lijkt alsof er nog veel meer extra geld voor de inburgering wordt uitgetrokken.

Bij besprekingen in het kader van de voorjaarsnota, die uiterlijk op 1 juni verschijnt, is de coalitie het ook eens geworden over extra geld voor de Koninklijke Marechaussee. Het gaat om 35 miljoen euro, die gestoken wordt in een versterking van de capaciteit op Schiphol en de intensievere grensbewaking.

Een derde aanpassing aan de begroting betreft de reservering voor geld dat aan Turkije wordt overgemaakt vanwege de vluchtelingendeal.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!