Dicht bij akkoord met Grieken

Dijsselbloem: dicht bij akkoord met Grieken

De ministers van Financiën van de eurozone hebben hebben in Amsterdam nog geen akkoord bereikt over de uitbetaling van een nieuw deel van het steunpakket voor Griekenland. Voorzitter Dijsselbloem van de Eurogroep zegt dat er tijdens het overleg veel vooruitgang is geboekt, maar dat er nog meer overleg nodig is. “We zijn erg dicht bij een akkoord”, zegt hij.

Griekenland heeft geld nodig om schulden af te lossen. Het land wil daarom een nieuw deel ontvangen van het steunpakket van 86 miljard euro, waarover afgelopen zomer afspraken zijn gemaakt.

De geldschieters willen dat Griekenland aantoont dat beloofde hervormingen en bezuinigingen worden doorgevoerd, voor de tranche van 5 miljard euro wordt overgemaakt. De ministers zeggen nu voorzichtig optimistisch te zijn dat het in orde komt.

Schuldenlast

Dijsselbloem wil volgende week donderdag opnieuw bij elkaar komen. Dan wil hij verder praten over extra bezuinigingen en maatregelen om de schuldenlast houdbaar te houden. Het gaat dan bijvoorbeeld over het aanpassen van de voorwaarden voor de schulden.

“Als het nodig is en als Griekenland zich houdt aan de gemaakte afspraken van afgelopen zomer, zijn wij bereid om maatregelen te nemen die de schuld draaglijk maken”, zegt Dijsselbloem.

IMF

Voorzitter Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zegt dat de hoofdsom van de leningen aan Griekenland niet hoeft te worden verlaagd. Dat sluit aan bij de wensen van de meeste eurolanden.

Voorheen wilde het IMF dat de schulden van de Grieken deels werden kwijtgescholden.

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!