Burgeroorlog onderweg?

Immigratie en Islam, we zijn op weg naar een burgeroorlog!

Cartoon EU Turkije MigrantencrisisSinds het ontstaan van de islam, heeft deze een bedreiging gevormd voor Europa, meermaals werd met geweld gepoogd ons continent te veroveren.Omdat ze hier in het Westen (nog) niet de meerderheid uitmaken, moesten ze andere manieren vinden om de jihad uit te voeren. Niet militair.In landen waar men met oorlogsvoering de sharia niet dwingend kan opleggen, daar wordt gebruik/misbruik gemaakt van migratie.Dankzij migratie, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd!

In de islam migreren betekent het volgende; een instrument van islamitisch expansionisme, gebruik makend van religieus en etnisch separatisme met als doel een aparte status met privileges, om achtereenvolgens niet-islamitische samenlevingen te ondermijnen, te onderdrukken, te veroveren/transformeren naar een islamitische staat inclusief shari’a wetgeving. Migratie is slechts een verkapte verovering en het zal pas eindigen wanneer de hele wereld is veroverd.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?…

De Britse Labour-minister Shalid Malik in oktober 2006: “In 1997 hadden we onze eerste moslim-kamerlid. In 2001 hadden we twee moslim-kamerleden. In 2005 hadden we vier moslim-kamerleden. InshaAllah (Bij Gods wil) zullen we acht of tien moslim-kamerleden hebben in 2009 of 2010. In 2014 zullen we zestien moslim-kamerleden hebben. Op deze manier zal het volledige parlement ooit moslim zijn. Ik vertrouw erop dat, InshaAllah, we binnen minstens dertig jaar een premier hebben die mijn godsdienst deelt.”….

Langzaam verandert Europa in Eurabia!Met 50 miljoen moslims in Europa, dit gaat eens heel erg fout gaan.Met geld dat rijkelijk vloeit uit S. Arabië, Qatar, Iran, schieten gebedshuizen uit de grond, plekken, waar gediscussieerd wordt over de verspreiding van het enige ware geloof, de islam!Overal zien we de afwijzing van de Europese cultuur en identiteit.In alle steden van West-Europa er zijn islamitische enclaves ontstaan waarover politie, overheid en justitie hun controle en autoriteit compleet kwijt zijn.Zulke wijken laten een buitenproportioneel hoog aantal werkelozen en ontvangers van uitkeringen, van armoede en voortijdige schoolverlaters zien met buitenproportioneel hoge misdaadcijfers en geweldsdelicten.De volgende stap wordt de strijd voor de invoering van de sharia (islamitische wet) ter vervanging van de burgerlijke wetten. Alleen al in Frankrijk bestaan honderden zogenaamde “No-Go-Areas”.De balkanisering van Frankrijk is een feit.Straat voor straat, wijk voor wijk zijn er etnische omwentelingen aan de gang.Herinner u u Kosovo nog? Die moslim enclave in het hart van Europa, die zonodig onafhankelijk moest worden van Servie, dankzij ons bloed, zweet en tranen? Nadat Bill Clinton een deal had gesloten met de lobby voor Groter Albanie op basis van de leugen van een genocide die nooit heeft plaatsgevonden? Met een beetje hulp van de media, trouwens….

Vandaag kunnen we alleen maar vaststellen – net zoals Angela Merkel dat onlangs deed – dat die multiculturele samenleving totaal mislukt is.Overal is de integratiepolitiek mislukt omdat ze niet willen integreren.Een vredig samengaan van diverse religies zoals wij dat in Europa kennen is in feite bij de islam niet mogelijk.Moslims beschouwen zich in eerste plaats als moslims, en niet als burgers van het land waar ze wonen, ook al hebben ze het staatsburgerschap van dat land. Dat onderstreept waar hun ware loyaliteit ligt, namelijk bij de islam.De Koran niet toegestaan zich met niet-moslims te verbroederen. Daarover lezen we: “Laat de gelovigen geen ongelovigen (d.i. niet-moslims) als vrienden verkiezen boven de gelovigen…” (3: 28) Dramatisch kwam dit verzet tegen integratie aan het licht tijdens een toespraak van de Turkse premier in Keulen (10-02-’08). Hij riep de Duitse Turken op om alles in het werk te stellen om vooral niet te integreren. Hij noemde integratie zelfs een ‘misdaad tegen de menselijkheid.’ Alle historische voorbeelden wijzen er uit dat ze met de Islamitische ideologie nooit geïntegreerd kunnen worden, sinds 1400 jaar zijn ze nergens met een andere cultuur of volk geïntegreerd…

De massale moslim-immigratie naar West-Europa is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd.Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de oliekraan voorgoed dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een “Euro-Arabische Dialoog” op gang te brengen met de OPEC-landen. Deze EAD kreeg een permanent hoofdkwartier in Parijs, en organiseerde overal ter wereld congressen, waar afgevaardigden van de toenmalige EEG zich beijverden om de Arabische olieboeren te vriend te houden.In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren.De mislukte massa-immigratie is door de wereldtop en banken bedacht om een nieuwe wereldoorlog te creëren...

De grootste aandrijfkracht van de islamisering in Nederland is nog altijd de Nederlandse partij politiek,van de PvdA, Groenlinks en D66 tot aan de VVD en CDA.Deze partijen hebben geen eigen politieke ideologie meer. Ze functioneren als een soort PR afdeling voor de islamitische expansie.Terwijl overal op de wereld de christenen worden vervolgd, gepest, gekleineerd, vermoord en bestolen door aanhangers van de islam, laat deze politiekpartijen zich gebruiken om diezelfde islam in Europa te laten wortelen.Van Aartsen zegt trots dat de Schilderswijk/een monoculti-wijk/ op Istanbul lijkt.De linkse elite is nu net zo blind voor de islam, als ze destijds voor het communisme was...

De afgelopen jaren hebben een groot aantal veiligheidsexperts, topfunctionarissen en andere intellectuelen zich uitgesproken over veiligheidssituatie in Europa. Zij schatten de kans op een pan-Europese burgeroorlog reëel of zelfs onvermijdelijk.En zolang onze zwakke leiders weigeren de demografische metamorfose van Europa een halt toe te roepen, zal een burgeroorlog onvermijdelijk zijn…

https://i2.wp.com/cdn-02.dagelijksestandaard.nl/wp-content/uploads/2015/05/zumaglobal333109.jpgNa 1400 jaar, de mensheid heeft nog steeds grote problemen met de islam die streeft, met alle middelen, naar wereldheerschappij.De ISLAM ziet de wereld als eeuwig verdeeld in twee tegengestelde kampen: 1) Dar al-Harb (land van oorlog, geregeerd door de ongelovigen); 2) Dar al-Islam (land van vrede, geregeerd door moslims). Elk land dat niet islamitisch is en niet geregeerd door moslims wordt beschouwd als een land van oorlog.Wij, ongelovige kafirs, leven in het “Dar al-Harb” , het land van de oorlog, dat volgens de moslims dringend moet veranderd worden in het “Dar al-islam”, het land van de islam.Maak je geen enkele illusie! Europa behoort tot de dar al-harb en moet worden onderworpen.Islam betekent onderwerping.En door je niet te onderwerpen aan de islam en moslims, ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van de islam….

Feit is en blijft dat de islam een levensgevaarlijke doctrine is getuige de talloze terreurgroeperingen die overal ter wereld dood en verderf zaaien.Terreurorganisaties zoals Al Nusra,Hamas, Boko Haram of IS zijn slechts de gewapende voorhoede van een fundamentalistische islam die simpelweg en zonder omwegen wereldheerschappij nastreeft. Zij vinden hun inspiratie en grote gelijk in de Koran.In deze boek zijn de uitspraken waarin Allah oproept tot haat en wreedheid tegen al wie Hem en zijn profeet niet aanvaarden amper te tellen.Zo’n 70 procent van alle aanslagen wereldwijd wordt gepleegd door mensen met een religieuze en met name islamitische achtergrond…

Europa is volgens ‘onze’ politici en media nog steeds niet in oorlog met de islam, maar andersom is overduidelijk wel het geval.De aanslagen in de Belgische hoofdstad zijn de zoveelste in een lange reeks aanslagen in Europa; jihadistische aanslagen in Madrid,twee aanslagen op metro’s en een bus in Londen, onthoofding op een straat in Londen/ de 25-jarige militair Lee Rigby/, een onthoofding in Lyon,drie aanslagen in en rond de Franse stad Toulouse,een mislukte aanslag op de Thalys, de aanval op de redactie van Charlie Hebdo,de aanslagen in Parijs.Na aanslagenen in Brussel,terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is bezig met de voorbereiding van grote, nieuwe aanslagen in lidstaten van Europa, waarschuwt Europoldirecteur Rob Wainwright.En als een moslim een terreurdaad pleegt dan ligt het volgens links niet aan de islam.Wanneer geven de politici nou eens eindelijk toe ,dat de gepleegde aanslagen tot nu toe wel degelijk met de islam te maken hebben?…

Men spreekt over een kleine minderheid (fundamentalisten, wahabisten, salafisten…) maar het is altijd een minderheid die de toon bepaalt. Lenin en de Leninisten waren ook een minderheid. Dat had je ook in nazi-Duitsland. De nazi’s waren in het begin ook niet met zoveel, maar ze hebben wel de toon gezet. Het is dus een fabeltje te zeggen dat die minderheid maar een minderheid is. Die minderheid is kwalitatief veel belangrijker dan de kwantiteit van die minderheid….Al meer dan zeventig jaar vermoorden islamieten Joden. Burgers worden opgeblazen in bussen, zelfmoordterroristen blazen zichzelf op in restaurants, winkelcentra, universiteiten en markten en smeken Allah om zoveel mogelijk onschuldige slachtoffers mee te slepen in hun duivelse acties.De geschiedenis leert: ideologisch gemotiveerd geweld begint vaak tegen Joden, maar daarna volgen altijd andere groepen.Wij Europeanen zijn nu aan de beurt…

Bekijk hier de bron!

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!