Terroristen vermomd als vluchtelingen kunnen Nederland gewoon binnenwandelen

De #asielcheck blijkt FLINTERDUN: Duizenden asielzoekers zijn dit jaar Nederland binnengekomen zonder goed te zijn doorgelicht. Dat blijkt uit een nog vertrouwelijk rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie. De inspectie heeft vastgesteld dat het, ondanks goede voornemens, op tal van onderdelen niet goed is gegaan bij de zogenoemde ’identificatiestraten’ in de aanmeldcentra in Budel en Ter Apel. Het fouilleren was niet op orde, net als het doorzoeken van bagage, de analyse van documenten, het verhoor en het onderzoeken van telefoons. Vanwege de aanslagen in Parijs zou extra haast gemaakt worden met de controle van asielzoekers bij aankomst, benadrukte staatssecretaris Dijkhoff (Veiligheid) in november. Jihadisten, oorlogsmisdadigers of criminelen zouden door de identificatiestraat meteen al kunnen worden onderschept. Dat informatie uit telefoons slechts oppervlakkig is bekeken, gaat ten koste van „de bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en terrorisme”, schrijft de inspectie. Haperende apparatuur, ondeskundig personeel. Bij het doorlichten van nieuwe asielzoekers is maandenlang van alles misgegaan. Het is een controle als een lopende band. Eerst fouilleren, dan vingerafdrukken nemen, door naar de bagagecontrole, reispapieren testen op echtheid, het vluchtverhaal opnemen in een gesprek, telefoons doorlichten, het gebeurt allemaal in een vaste volgorde. Elke asielzoeker moet eerst door de zogenoemde ’identificatiestraat’ voordat hij of zij verder de asielprocedure in mag. „Er zijn zorgen over de huidige mogelijkheden van immigratie- en veiligheidsdiensten in Europa om goed zicht te krijgen op de vluchtelingenstroom”, waarschuwde minister-president Rutte in november. Twee van de terroristen die meewerkten aan de aanslagen in Parijs waren vermomd als vluchtelingen Frankrijk binnengekomen. 653597-77553b5283fcd9195c6c8606839e86d5Een strenge controle direct aan de poort zou hét wapen moeten worden tegen inreizende terroristen, IS-sympathisanten of oorlogsmisdadigers. De identificatie en registratie zou ook helpen tegen mensensmokkel en criminaliteit. Maar in februari was met de identificatiestraten in de aanmeldcentra van Budel en Ter Apel van alles mis, blijkt uit een nog niet openbaar rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie. De politie, die de leiding heeft over de scans in de aanmeldcentra, heeft inmiddels wel verbeteringen aangebracht; sommige letterlijk een dag voordat de inspecteurs in april een tweede keer kwamen controleren. De inspectie twijfelt nog steeds of de keten wel goed werkt. Vooral bij het doorlichten van ’gegevensdragers’, zoals telefoons en iPads gaat het nog mis. Op smartphones staat een schat aan informatie over de asielzoeker. Contacten, e-mail, foto’s, bezochte websites schetsen een beeld van wie een asielzoeker echt is. Klopt zijn vluchtverhaal wel? Heeft hij sympathie voor IS of de jihad? In werkelijkheid worden telefoondata niet, of slechts oppervlakkig bekeken. Ook op Schiphol schiet het dat nog tekort. Elektronica om telefoons mee uit te lezen was maandenlang niet aanwezig. Was de apparatuur er wel, dan is die is niet in staat om ook gewiste foto’s, nummers of tekstberichten terug te halen. In februari was ook nog niet duidelijk „door wie, waar en wanneer de uitgelezen gegevens worden geanalyseerd”, schrijft de inspectie. Een politieman vertelde de controleurs dat er enorm veel informatie op de telefoons staat. „Het uitlezen van 30 of 40 gigabyte aan Arabische teksten is a hell of a job. Als je alles leeg zou willen trekken zijn er veertig medewerkers extra nodig.” Onderdeel van de ID-straat was het zogenoemde ’profiling’: het gericht zoeken naar types die opvallen, waarbij de kans groot is dat ze met terrorisme of criminaliteit te maken hebben. „De profiling staat in Budel nog in de kinderschoenen”, schrijft de inspectie. De mensen die dat doen hebben ’geen specifieke kennis of ervaring op dit terrein’.images (1) In Budel klaagt een leidinggevende over de kwaliteit van zijn steeds wisselende medewerkersbestand: „Er is veel verschil in ervaring en het inschattingsvermogen rond veiligheidsaspecten.” Er zijn nog meer problemen. Zo crasht elke dag rond drie uur het systeem Eurodac om vingerafdrukken mee te checken. Een apparaat om documenten mee te scannen en checken viel door storingen drie à vier keer per week een halve dag uit. Niet zeker is of álle bagage van asielzoekers wel wordt onderzocht. Tot overmaat van ramp is er vaak weinig tijd voor onderzoek omdat de asielzoekersbus uit Ter Apel in de file heeft gestaan. In Budel werken 23 mensen. Er worden 45 asielzoekers per dag doorgelicht. „In de praktijk is het onmogelijk om objectief, structureel en gericht onderzoek te doen naar alle asielzoekers die Nederland binnenkomen”, staat in een rapport van de vreemdelingenpolitie. BRON

Rood, wit en blauw zijn de kleuren waarvan ik hou!