ZO dien je een linksgekkie van repliek!


OneLiners

Je hoort en ziet ze overal, de Linkse “oneliners” bedoeld om een inhoudelijke discussie dood te slaan, of de discussie van de inhoud af te leiden, je te framen, emotioneel te chanteren, medelijden op te wekken etc. Het zijn de typische technieken van Links, die allemaal mank gaan op inhoud. Niettemin is men succesvol,  want Nederland gaat al decennia gebukt onder dit soort kreten die beogen de politiek correcte agenda door te duwen en tegenstanders weg te zetten. Op een feestje waar je linkse oom aanwezig is? Op het internet in een discussie met een linksgekkie? Op een AZC ‘info’ avond? Lees HIERONDER de 29 punten om een linksgekkie/COA-muts van repliek te dienen!!

 1. “Echte vluchtelingen in nood moet je opvangen”. Klopt, maar in NL binnenkomende asielzoekers zijn geen vluchtelingen! Ze waren vluchteling t/m een veilig buurland zoals Turkije, en daarna besloten ze zelf hun Geluk te beproeven in Europa. Noem ze vanaf dan dus geen Vluchtelingen meer, maar Gelukszoekers, ze zijn immers vanaf dan op zoek naar betere omstandigheden, naar meer welvaart. Dat mag, maar NL hoeft de armoede van de wereld niet op te lossen.
 2. “We moeten ze helpen”. We moeten onze eigen mensen helpen. Onze eigen ouderen van wie de Zorg is uitgekleed, onze 600.000 werklozen die bijv. door Oostblokkers geen baan meer hebben in transport of bouw, de eigen mensen die door ziekte niet meer rond kunnen komen, onze kinderen die met honger naar school moeten, de eigen mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank etc. etc. Je kunt het geld maar 1x uitgeven, alhoewel Links blijkbaar denkt dat het geld (van de ander) maar uitgegeven kan blijven worden (totdat het op is).
 3. “Wij zijn een ‘tolerant’ land, we moeten ‘solidair’ zijn”. Solidair naar buitenlanders die een beter leven willen? Dan moeten we miljarden mensen opvangen. Solidair en Tolerant zijn vaak codewoorden voor “opvangen”, “kom maar binnen”. Moeten wij ons zuur verdiende geld daaraan maar weggeven ipv. aan/in ons eigen land besteden? Niet bepaald solidair naar onze eigen kinderen en kleinkinderen aan wie wij ons land overdragen. En moeten we ook nog onze eigen cultuur en tradities aanpassen zodat nieuwkomers zich niet gekwetst voelen? Ook niet bepaald tolerant naar de huidige bevolking van NL.
 4. “Gemeente heeft morele verantwoordelijkheid (of ‘moet verantwoordelijkheid nemen’) voor opvang”. Nee, een gemeente is verantwoordelijk voor de eigen burgers! Niks meer of minder. Een gemeente is helemaal niet verantwoordelijk voor mensen die 4000 km verderop vanwege een oorlog vluchten naar een veilig buurland, en vervolgens zelf besluiten naar Europa cq. NL te gaan voor een beter leven. Waarom werken gemeentes hieraan mee, terwijl op eigen burgers wordt bezuinigd?
 5. “We kunnen ze niet op straat laten slapen”. Wie besloot zelf om duizenden km’s door veilige landen naar NL te reizen, en onderwegnergens asiel aan te vragen? De oneliner is pure emo-chantage, vaak door politici. Migranten wisten precies waar het geld in Europa te halen viel, maar niet welk klimaat hier is? Of dacht men hier in verwarmde paleizen te komen? En waarom is de overheid niet strenger voor die “vluchtelingen” die willens en wetens in allerlei landen op weg naar hier geen asielaanvraag hebben gedaan?
 6. “Volgens de Conventie van Genève moeten we ze helpen”. Nee, indien gekomen via een veilig land is men geen vluchteling en kan geweigerd worden. Klik hier voor info Conventie van Geneve in apart venster
 7. “We kunnen ze niet weigeren”. Jawel, dat kun je gewoon doen. Het “niet kunnen weigeren” is een sprookje, het is “niet willen”. Volgens de Conventie van Genève (vorig punt) kan je gewoon weigeren. Ook kan het via het Verdrag van Dublin, dat zegt dat een vluchteling asiel moet aanvragen in het eerste EU-land, en dat bij toch doorreizen het latere EU-land de asielzoeker naar dat eerste land mag terugverwijzen. Klik hier voor info Verdrag van Dublin in apart venster
 8. “Barre reis (door Europa)”. Wie besloot zelf om duizenden km’s door veilige landen naar NL te reizen en onderweg nergens asiel aan te vragen? En hoezo was de tocht “bar”? Was de treinreis/voettocht door Europa dan een soort Noordpoolexpeditie? Men wil u een soort Nova Zembla- of Hongerwinter-gevoel aanpraten. Trap er niet in.
 9. “Verschrikkelijke beelden op TV”, “we kunnen ze niet laten verdrinken”. Men was veilig in buurlanden en besloot zelf het risico van de overtocht te wagen. Verdronken volwassenen: eigen schuld. Verdronken kinderen: slachtoffer van brute kindermishandeling van eigen ouders. Wie stopt zijn kinderen nu in een gammel bootje op zee terwijl hij gewoon kapper is en met zijn gezin in het Turkse Istanboel woont? De vader van het aangespoelde ventje Aylan. De foto werd via de media een symbool voor vluchtelingen, maar het is hooguit een symbool van kindermishandeling. Men zou juist boos moeten zijn vanwege dit onverantwoorde gedrag van ouders!
 10. “In opvangkampen in buurlanden hebben ze geen leven”. Miljarden mensen leven in armoede en slechte omstandigheden, die dan ook maar in NL opvangen? NL is al een van de drukst bevolkte landen ter wereld. Wie gaat dat allemaal betalen? Open grenzen en verzorgingsstaat gaan nu eenmaal niet samen. Welke kiest u?
 11. “Niemand vlucht voor de lol”. Na vertrek vanuit het veilige buurland naar Europa was het geen vlucht meer, maar werd het geluk zoeken. En wel onder het motto “als ik toch al gevlucht ben, dan ga ik maar naar het land met de beste voorzieningen al moet ik verder reizen en risico’s nemen”. Dat mag, vrije wil, maar gebruik dan niet het woord “vluchten”, zelfs niet “economische vluchteling”. Het is gewoon illegale migratie waar je Nee tegen kan en moet zeggen.
 12. “Iedereen is toch gelukszoeker?”. Dat betekent niet dat je het overal maar aangeboden moet krijgen. Je kunt het de migranten niet kwalijk nemen dat ze hun geluk zoeken in Europa en NL, maar je kunt het wel de eigen overheid kwalijk nemen dat ze dit faciliteren, zelfs ten koste van de eigen bevolking.
 13. “Immigratie levert banen op”. Die door belastinggeld betaald worden. Mensen in dienst bij AZC’s, COA etc worden door de overheid betaald, dus belastinggeld. En wat betreft de lokale middenstand bij AZC’s in de buurt: het geld dat vluchtelingen daar uitgeven hebben ze eerst gekregen als uitkering, ook weer belastinggeld dus. De overheid had net zo goed dat geld als belastingverlaging of iets dergelijks direct aan die middenstanders kunnen uitdelen.
 14. “Immigratie lost het pensioen-probleem op”. Er geen helemaal geen werk voor immigranten dus dragen ze ook geen pensioenpremies af. En wie betaalt later de pensioenen van al die immigranten? Nog meer immigranten? Deze oneliner is een hardnekkige die regelmatig de kop opsteekt, ondanks dat wetenschappers de stelling allang onderuit gehaald hebben. Er zijn al zoveel werklozen in NL, dat meer immigratie niets toevoegt aan de pensioenpot, maar juist een hoge druk oplevert op de uitkeringenpot. CBS geeft aan dat dat ca. de helft van de nieuwkomers in de bijstand belandt. Klik hier voor weblink naar CBS. Percentage bijstand per nationaliteit, CBS eind 2014. 
 15. “Grens kan niet dicht, er kan geen hek om Nederland”. Een hek is ook niet nodig, was er vroeger ook niet, douane en slagbomen zijn voldoende. Mensen die dan toch illegaal in Nederland komen, moeten we vastzetten en/of uitzetten naar herkomstland. De linkse “hek”-oneliner is bedoeld om het inrichten van echte douane belachelijk te maken, alsof je net zo goed de grenzen open kan laten, omdat er toch geen hek om het land kan.
 16. “Grenzen sluiten helpt niet, in Noord-Korea kom je ook binnen”. Zou u buiten de douane om zomaar Noord-Korea binnenwandelen? Ook deze oneliner is bedoeld om het inrichten van echte douane te ontlopen. Zomaar de grens van Noord-Korea oversteken laat u natuurlijk wel uit uw hoofd. U wordt in het land opgepakt en verdwijnt in de gevangenis. Het is dus de optelsom van douane met slagbomen + straffen van illegaliteit. Maar ja, dat laatste doen we ook al niet, sterker nog, we geven illegalen zelfs bed, bad en brood.
 17. “Als de grens dicht gaat, dan komen er files”. Files zijn er elke dag, liever files dan overspoeld worden door vluchtelingen. Bovendien, de douane liet vroeger ook wel mensen snel door bij drukte, maar je had altijd je paspoort, anders kon je in het andere land in de problemen komen. En wat heb je liever, files bij de grens op drukke dagen, of dat NL overspoeld wordt met vluchtelingen?
 18. “Wilders doet niks”. De PVV kan niks omdat men in 2012 zo nodig massaal VVD en PvdA moest stemmen. VVD en PvdA hebben nu de meerderheid in de Tweede Kamer en blijven lekker zitten tot de volgende verkiezingen in 2017. Ze gaan tussentijds echt niet weg, omdat ze in de peilingen op zwaar verlies staan. Bedank dus de vele VVD- en PvdA-stemmers dat de PVV nu niets kan doen.
 19. “De PVV heeft geen oplossingen”. Correctie, heeft wel oplossingen, maar die kunt u niet waarderen. De PVV heeft gewoon een verkiezingsprogramma en de PVV-politici zeggen duidelijk wat zij vinden dat er moet gebeuren. Dat die oplossingen niet in de smaak vallen bij Links is hun probleem.
 20. “De PVV wil niet regeren”. Wanneer hebben ze dat gezegd?
 21. “De PVV haalt toch geen meerderheid”. Dat hoeft ook niet, zolang ze maar een coalitie vormen met anderen.
 22. “Niemand wil met de PVV regeren”. U heeft een glazen bol? Dus alle partijen hebben de PVV uitgesloten? De oneliner is lariekoek. Bovendien, hoe onwaarschijnlijk was een coalitie van kemphanen VVD en PvdA wel niet in 2012, maar ze vormden na de verkiezingen toch een coalitie (“verantwoordelijkheid nemen” zeggen ze dan als excuus) en ze zitten er nog steeds.
 23. “PVV is destijds uit Catshuis weggelopen tijdens coalitie-onderhandelingen”. Omdat het CDA de gemaakte afspraken niet nakwam. Altijd een armoede van Links om deze oneliner op tafel te gooien, bij gebrek aan beter. Dat het CDA de oorzaak was is algemeen bekend, zelfs keurig beschreven in de (nota bene) linkse Volkskrant: Klik hier voor Volkskrant-artikel
 24. “Die PVV, daar wil je toch niet bij horen?”. O nee, waarom dan niet? Deze oneliner is ook zo’n klassieker uit het linkse kamp, een zin zonder enige inhoud. Even een wedervraag met de “O nee, waarom dan niet?” en men zal zeggen “het zijn schreeuwers”, “ze hebben geen oplossingen” etc. De weerwoorden daarop staan op andere plekken in dit artikel.
 25. “De PVV is extreem-rechts, een nazi-partij”. Extreem-rechts / Nazi’s zijn Jodenhaters, de PVV is juist openlijk supporter van Israël en Joden. De vergelijking gaat dus niet op. In wezen kan men nog eerder andere partijen als Nazi’s betitelen, aangezien zij de Islam tolereren en faciliteren, welke Jodenhaat propageert.
 26. “De PVV is racistisch”. Vreemd dat donkere mensen dan met Wilders op de foto willen, en ook vreemd dat de partij nog niet verboden is. Racistisch is het ene ras superieur vinden aan het andere, niets uit de doelstellingen en het programma van de PVV wijst in die richting.
 27. “Van de PVV kan je geen lid worden”. Nou en? Zolang je er maar op kan stemmen en ze doen wat de bevolking wil. Je kan inderdaad geen lid worden van de PVV, de partij beschermt zich daarmee tegen infiltratie. Niettemin luistert de PVV naar de kiezers, het gewone volk, en is onderdeel van ons democratisch bestel, net als elke andere partij. Van partijen als VVD PvdA D66 etc kunt u wel lid worden, maar zoals bekend varen die andere koersen dan veel van hun kiezers willen. Wat heb je dan aan lidmaatschap? Welke soort partij hebt u het liefst?
 28. “De PVV is populistisch”. Bedankt voor het compliment, ze zijn dus de stem van de populatie, het volk. Een betere volksvertegenwoordiging is niet mogelijk.
 29. “Het heeft toch geen zin om te stemmen”. Dan gaan de gevestigde partijen dus door met het uitknijpen van de bevolking en overdracht van NL naar de EU. Gevestigde partijen hopen juist dat tegenstanders niet gaan stemmen, de zetels gaan dan tenminste niet naar de concurrent. Ga dus wél stemmen, maar hou op om steeds op partijen als VVD PvdA CDA D66 CU SGP etc te stemmen, of hiertussen te wisselen als “alternatief” (zoals men van PvdA naar D66 ging). Het helpt niets. Wat die partijen veroorzaken als regeringspartij of “constructieve oppositie” etc. hebben we gezien.

Deze tekst is van Hulswood, een hele goeie alternatieve mediasite! Voor meer statistieken kijk ook HIER op onze pagina!!